Іспит BCT

Іспит BCT

BCT – іспит з ділової китайської мови є державним стандартним тестуванням, спрямованим на визначення рівня володіння діловою китайською мовою для тих, хто не є носіями китайської мови. Іспит BCT призначений для перевірки навичок володіння китайською мовою у різних ситуаціях, пов’язаних з діловою діяльністю, а також у життєвих та соціально-комунікативних ситуаціях. Іспит відрізняється практичністю та комунікативністю.

 

Іспит BCT проводиться у двох варіантах: BCT (аудіювання та читання) та BCT (усна мова та писання), які є самостійними. Можна складати лише один із зазначених іспитів, а також одночасно складати обидва. КНР повністю керує роботою з проведення іспиту з китайської мови та видає сертифікат з ділової китайської мови.

 

Кандидати на участь у іспиті

Іспит з ділової китайської мови можуть складати ті особи, для яких китайська мова не є рідною. Будь-яка людина, яка не є носієм китайської мови, може брати участь в іспиті BCT незалежно від рівня володіння китайською мовою: від елементарного до вільного спілкування китайською мовою. Відсутні обмеження щодо віком, освіти, тривалості вивчення китайської мови.

 

Функція іспиту

Іспит BCT поширений у всьому світі. Різні організації та приватні особи можуть брати участь в іспиті з ділової китайської мови та отримати свої результати.

Функції іспиту:

  • документарне підтвердження рівня володіння діловою китайською мовою під час працевлаштування, перепідготовки та просування по службі;
  • документарне підтвердження рівня володіння діловою китайською мовою при прийомі учнів до навчальних закладів та при розподілі їх за групами залежно від рівня знань;
  • документарне підтвердження оцінки ефективності навчання у навчальних закладах та на курсах;
  • отримання сертифіката з ділової китайської мови для тих, хто шукає роботу або претендує на просування по службі;
  • перевірка рівня знань у тих, хто вивчає китайську мову з метою оцінки знань у галузі ділової китайської мови та надалі підвищити свій рівень.

 

Іспит із ділової китайської мови має п’ять рівнів знань ділової китайської мови, опис яких наводиться нижче: рівень 1 – відсутність елементарного володіння китайською мовою як засобу ділового спілкування; рівень 2 – базове володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування; рівень 3 – ефективне володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування; рівень 4 – вільне володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування; рівень 5 – майстерне та тактовне володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування.

 

Результати іспиту та сертифікати

Іспит з ділової китайської мови складається з двох окремих частин: BCT (аудіювання та читання) та BCT (усне мовлення та писання). Кількість балів, набраних по кожному з наступних частин: аудіювання, читання, усне мовлення, письмо становить 0-500 балів. Максимальна кількість балів на кожному рівні становить 100 балів. Загальною кількістю балів тесту BCT (аудіювання та читання) є сумарна кількість балів, набраних окремо в тестах з аудіювання та читання. Загальна кількість балів BCT (усна мова та писання) – це сумарна кількість балів, набраних окремо в тестах з усного мовлення та письма. Отже, можлива загальна кількість балів, набраних за іспитом BCT (аудіювання та читання), становить 0-1000 балів. Кількість балів аналогічна для іспиту BCT (усна мова та писання). Максимальна кількість балів на кожному рівні становить 200 балів. Усі екзаменовані, які проходять вимоги тестування з аудіювання та читання або з усного мовлення та письма, можуть отримати відповідні відомості про успішність.

 

«Сертифікат з ділової китайської мови (аудіювання та читання)» другого рівня можуть отримати ті, хто отримав загальну кількість балів з іспиту BCT (аудіювання та читання) 201-400 балів. «Сертифікат з ділової китайської мови (усна мова та лист)» другого рівня можуть отримати ті, хто набрав загальну кількість за екзаменом BCT (усна мова та лист) 201—400 балів. Аналогічно, при досягненні встановлених балів можна отримати відповідні «Сертифікати з ділової китайської мови» 3-го, 4-го, 5-го рівнів. Не передбачається видача “Сертифікат з ділової китайської мови” 1-го рівня.

КНР видає сертифікати з ділової китайської мови. Результати іспиту діють протягом двох років з моменту складання іспиту.

 

Інформація про дату та місце проведення іспитів BCT публікуються на офіційних сайтах Іспиту BCT www.hanban.orgwww.bcthome.cn, а також на сервісному сайті Іспит з китайської мови www.chinesetest.cn

 

Екзаменаційний збір за іспит, що проводиться в Китаї, складає: BCT (аудіювання та читання) – 120 китайських юанів, BCT (усне мовлення та лист) – 180 китайських юанів.

 

Зміст іспиту

До змісту іспиту BCT входять знання китайської мови у діловому спілкуванні, а також знання мови у життєвих та соціально-комунікативних ситуаціях, пов’язані з діловою діяльністю. Конкретні вимоги можна переглянути в «Програмі іспитів з ділової китайської мови. Типи комунікації діловою китайською мовою». «Програма» є керівництвом підготовки до іспиту. У «Програмі» даються опис тесту з ділової китайської мови, вимоги до знань різних рівнів, стандарти оцінки, зразкові завдання, типи комунікації, список слів. “Програма” також супроводжується диском із зразками завдань з аудіювання.

 

Реєстрація на іспит

Для реєстрації потрібно:

Взяти із собою дійсні документи (паспорт або ID) та оформити реєстрацію в екзаменаційному центрі.

Надати фотографію розміром 40мм×30мм або цифрову фотографію в електронному вигляді.

Сплатити екзаменаційний збір.

Роздрукувати перепустку на іспит або отримати його в екзаменаційному центрі у вказаний час.