27.04.2018 71-а Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»

5f34b16b507d027 квітня 2018 року відбулася 71-а Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання». Щорічним організатором конференції був історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Співорганізаторами були Харківська національна академія міського господарства імені О. М. Бекетова та Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Робота конференції проходила у рамках 14 секцій. На кожній з них було визначено найкращі доповіді, автори яких, окрім почесних грамот та подарунків, отримали можливість опублікувати свої статті у збірці молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії».

За результатами роботи конференції найкращі дослідження було відзначено преміями. Щорічну премію Інституту Конфуція вручив директор Інституту Конфуція з китайської сторони Дін Шивен, та її розділили доповідачі досліджень з актуальних проблем нової та новітньої історії країн Азії та Африки Тимур Андрєєв та Ірина Деркач – студенти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.