Іспит YCT

yct

YCT – це стандартне міжнародне тестування з китайської мови для учнів, метою якого є перевірка здібності учнів, які не є носіями китайської мови, до спілкування китайською у навчальних і життєвих ситуаціях.

 

Докладніше про іспит YCT

Для складання іспиту YCT на певний рівень, необхідно володіти деякою кількістю часто вживаних слів та відповідними знаннями граматики: 1 рівень – 80 часто вживаних слів; 2 рівень – 150; 3 рівень – 300; 4 рівень – 600.

Зміст іспиту Кількість завдань Тривалість іспиту (хвилини)
1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень 1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень
Аудіювання 1 частина 5 5 10 10 ~10 ~15 ~20 ~30
2 частина 5 5 10 10
3 частина 5 5 10 10
4 частина 5 5 5 10
Читання 1 частина 5 5 5 5 15 25 25 25
2 частина 5 5 5 10
3 частина 5 5 5 10
4 частина 5 10 5
Письмова частина 1 частина 5 15
2 частина 5
Заповнення листу відповідей 5 5 10 10
Всього 35 40 60 80 ~30 ~45 ~55 ~80

 

В екзаменаційному тесті всі завдання написані з фонетичною транскрипцією.

 

Опис рівнів

 

1-й рівень

Іспит YCT (перший рівень) включає 35 завдань, складається з двох частин: аудіювання та читання.

 

Аудіювання

1 частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується одне слово двічі. В екзаменаційному квитку одна фотокартка. Необхідно визначити чи відповідає фотокартка в екзаменаційному квитку змісту прослуханого.

2 частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується одне словосполучення двічі. В екзаменаційному квитку 3 фотокартки. Необхідно обрати правильну картинку за змістом прослуханого.

3 частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується одне речення двічі. В екзаменаційному квитку одна фотокартка. Необхідно визначити чи відповідає картинка змісту прослуханого.

4 частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується один діалог двічі. В екзаменаційному квитку 3 фотокартки. Необхідно обрати правильну картинку за змістом прослуханого.

 

Читання

1 частина: 5 завдань. У кожному завданні одна картинка та одне слово. Необхідно визначити, відповідають вони один одному чи ні.

2 частина: 5 завдань. У кожному завданні одне речення. В екзаменаційному квитку декілька картинок. Необхідно обрати правильну картинку за змістом речення.

3 частина: 5 завдань. У кожному завданні одна картинка та неповний діалог. В екзаменаційному квитку представлено 6 варіантів відповідей. Необхідно обрати з них правильний.

 

Результати

Мінімальна кількість балів, за яких іспит вважається успішно зданим: 120 з 200

 

 

2-й рівень

Іспит YCT (другий рівень) включає 40 завдань, складається з двох частин: аудіювання та читання.

 

Аудіювання

1-а частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується одне словосполучення двічі. В екзаменаційному квитку одна картинка. Необхідно визначити, чи відповідає картинка змісту прослуханого.

2 частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується одне речення двічі. В екзаменаційному квитку декілька картинок. Необхідно обрати правильну картинку за змістом прослуханого.

3 частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується один діалог двічі. В екзаменаційному квитку 3 картинки. Необхідно обрати правильну картинку за змістом прослуханого.

4 частина: 5 завдань. У кожному завданні прослуховується одне питання двічі. В екзаменаційному квитку 3 варіанти відповіді. Необхідно обрати правильну відповідь за змістом прослуханого.

 

Читання

1 частина: 5 завдань. У кожному завданні одна картинка та одне словосполучення. Необхідно визначити, відповідають вони один одному чи ні.

2 частина: 5 завдань. У кожному завданні один діалог. В екзаменаційному квитку декілька картинок. Необхідно обрати правильну картинку за змістом діалогу.

3 частина: 5 завдань. Представлено 5 запитань та 5 відповідей. Необхідно знайти відповідність між відповідями та питаннями.

4 частина: 5 завдань. У кожному завданні є неповний діалог. В екзаменаційному квитку представлено 6 варіантів відповідей. Необхідно обрати з них правильний.

 

Результати

Мінімальна кількість балів, за яких іспит вважається успішно зданим: 120 з 200

 

 

 

3-й рівень

Іспит YCT (третій рівень) включає 60 завдань, складається з двох частин: аудіювання та читання.

 

Аудіювання

1 частина: 10 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати одне речення двічі. В екзаменаційному квитку одна картинка. Необхідно визначити, чи відповідає картинка змісту прослуханого.

2 частина: 10 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати один діалог двічі. В екзаменаційному квитку декілька картинок. Необхідно обрати правильну картинку за змістом прослуханого.

3 частина: 10 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати одне питання двічі. В екзаменаційному квитку 3 варіанти відповіді. Необхідно обрати правильну відповідь за змістом прослуханого.

4 частина: 5 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати діалог двічі. А третій, хто говорить, ставить питання до діалогу. В екзаменаційному квитку 3 варіанти відповіді. Необхідно обрати правильну відповідь.

 

Читання

1 частина: 5 завдань. У кожному завданні один діалог. В екзаменаційному квитку декілька картинок. Необхідно обрати правильну картинку за змістом речення.

2 частина: 5 завдань. У кожному завданні одна картинка та 3 речення. Необхідно обрати речення відповідно до картинки.

3 частина: 5 завдань. У кожному завданні 1 питання та 3 варіанти відповіді. Необхідно обрати правильний варіант відповіді.

4 частина: 10 завдань. У кожному завданні один діалог з пропусками. Необхідно обрати правильне слово з 3 варіантів для заповнення пропуску.

Результати

Мінімальна кількість балів, за яких іспит вважається успішно зданим: 120 з 200

 

 

4-й рівень

Іспит YCT (четвертий рівень) включає 80 завдань, складається з 3 частин: аудіювання, читання та письма.

 

Аудіювання

1 частина: 10 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати один діалог двічі. В екзаменаційному квитку одна картинка. Необхідно визначити, чи відповідає картинка змісту прослуханого.

2 частина: 10 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати 3 речення двічі. В екзаменаційному квитку одна картинка. Необхідно обрати правильну картинку за змістом прослуханого.

3 частина: 10 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати один діалог двічі. Третій промовець ставить запитання. В екзаменаційному квитку 3 варіанти відповіді. Необхідно обрати правильну відповідь за змістом прослуханого.

4 частина: 10 завдань. У кожному завданні необхідно прослухати діалог двічі. В екзаменаційному квитку подається одне речення з фонетичною транскрипцією. Необхідно визначити його правильність за змістом прослуханого.

 

Читання

1 частина: 5 завдань. У кожному завданні надається одна картинка і до неї 3 речення-відповіді. Необхідно обрати правильну відповідь, що підходить за змістом до картинки.

2 частина: 10 завдань. Надано 20 речень, які розділені на дві частини. Необхідно знайти відповідність між частинами кожного речення.

3 частина: 10 завдань. У кожному завданні один діалог із перепусткою. Необхідно вибрати правильне слово з 3 варіантів для заповнення пропуску.

4 частина: 5 завдань. У кожному завданні один текст та одне питання. Іспит повинен вибрати правильну відповідь з 3 варіантів.

 

*Листування

1-а частина. 5 завдань. У кожному завданні кілька слів. Необхідно скласти речення з цими словами.

2-а частина. 5 завдань. У кожному завданні одне речення з пропуском. Необхідно написати правильні ієрогліфи для заповнення пропуску.

 

Результати

Мінімальна кількість балів, за яких іспит вважається успішно зданим: 180 з 300

 

Тестові завдання: